Grafikai

Kotiruotės EURCHF

EURCHF: 1.09754 (2019.11.19 20:33:53)

Įspėjimas apie riziką: praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų.
Jūs pasirinkote valiutą EURCHF ir laiko periodas yra 5 minučių