Grafikai

Kotiruotės EURCHF

EURCHF: 1.09364 (2019.12.13 23:43:00)

Įspėjimas apie riziką: praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų.
Jūs pasirinkote valiutą EURCHF ir laiko periodas yra 1 savaitės