Kaip skaičiuojamos rezervuojamos lėšos?

Formulė rezervuojamų lėšų skaičiavimui bazine valiuta:

Rezervuojamos lėšos = Kontrakto dydis/Lygis

Bazinė valiuta yra ta, kuri kotiruotėje vaizduojama pirmoji:

  • EURUSD poroje bazinė valiuta yra EUR;
  • USDCHF poroje bazinė valiuta yra USD;
  • GBPUSD poroje bazinė valiuta yra GBP;

Kontrakto dydis yra kontrakto apimtis bazine valiuta. 1 loto vertė visuomet yra bazinės valiutos vienetų. Atitinkamai, 0.1 loto vertė = 100,000 * 0.1 = 10,000 vienetų bazinės valiutos, o 0.01 loto vertė = 100,000 * 0.1 = 1,000 vienetų bazinės valiutos;

Lygis yra santykis tarp prekiautojo nuosavų ir pasiskolintų lėšų, pavyzdžiui:

  • 1:500 lygis - 500;
  • 1:100 lygis - 100.

Po rezervuojamų lėšų kiekio apskaičiavimo bazine valiuta, konvertuokite ją į depozito valiutą (pagal keitimo kursą pozicijos atidarymo metu) – JAV dolerius, eurus ir t.t.

Pavyzdys:

Prekiautojas naudoja 1:500 lygį 1 loto pozicijos BUY atidarymui poroje EURUSD kursu 1.2457. Rezervas šias pozicijai skaičiuojamas taip:

  • Pozicijoje "BUY 1 lot EURUSD 1.2457", bazinė valiuta yra EUR. Taigi, šios pozicijos rezervas bus 100,000 / 500 = 200 EUR;
  • Jei prekybinės sąskaitos valiuta nėra euras, tuomet eurais paskaičiuotas rezervas turi būti konvertuotas į prekybinės sąskaitos valiutą:
  • 200 EUR * EUR / USD (jei prekybinės sąskaitos valiuta yra JAV doleris).