Kaip atidaryti sąskaitą juridiniam asmeniui?


Atminkite:

Jeigu Asmeninis kabinetas buvo registruotas privačiam asmeniui ir prie šio Asmeninio kabineto pajungtos sąskaitos balansas buvo papildytas privataus asmens, tuomet ši sąskaita negali gauti "Korporatyvinės sąskaitos" statuso. Prašome, užregistruokite naują Asmeninį kabinetą juridiniam asmeniui ir iš jo pateikite paraišką.

Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, kai tiesioginis ir pagrindinis akcininkas yra kitas juridinis asmuo, kompanija privalės verifikuoti to juridinio asmens galutinių fizinių savininkų, kurie yra tikrieji naudos gavėjai, struktūrą ir tapatybę aukščiau paminėtų dokumentų pagrindu.

Visi dokumentai, kartu su originaliomis versijomis, turi turėti notaro patvirtintą vertimą į anglų kalbą.

Didžiausias galimas bylos dydis yra iki 10 MB; plėtiniai- bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. 
Jei bylų bendras dydis yra daugiau nei 10 MB, bylas siųsti prašome keliais atskirais laiškais.


Dokumentų sąrašas, reikalaujamas iš juridinio asmens (RoboForex Ltd):

 • Registracijos pažymėjimas.
 • Registracijos adreso sertifikatas.
 • Pažyma apie valdybos narius.
 • Steigimo sutartis ir įstatai.
 • Valdybos sprendimas atidaryti sąskaitą ir asmenų, kurie ją valdys, įgaliojimas.
 • Akcininkų sertifikatas.
 • Naujai Registrų centro išduotą geros įmonės būklės sertifikatą.
 • Nuosavybės įgaliojimo akto kopija (kai to reikia).
 • Auditoriaus išvados apie paskutinius finansinius metus kopija arba ekvivalentinis dokumentas, įrodantis lėšų kilmės šaltinį.
 • Dokumentai išvardintiems asmenims:
  • Direktoriams.
  • Akcininkams.
  • Galutiniams naudos gavėjams.
  • Signatarams.

Korporatyvinės sąskaitos registracijos procedūra:

 1. Užregistruokite Asmeninį kabinetą (registracijos metu naudokite asmeninius to asmens duomenis, kuris valdo sąskaitą).
 2. Visųreikalingų dokumentųkopijas išsiųskite [email protected] ir nurodykite sąskaitos tikslą: prekybai, veikimui kaip partneris, ar abiem tikslais.