Miks tellimus täideti erineva hinnaga kui antud?

Ostu Stopp, Müügi Stopp, ja Stopp Kahjum tellimused on tingimus, mis juhul kui see täitub saadab Turu tellimuse. Turu tellimus täidetakse, mitte algses tellimuses näidatud hinnaga vaid turu hetke hinnaga kui tellimus pöördub täitmisele. Sellepärast võib hind, mis on turul tellimuse täitmise hetkel, erineda hinnast, mis on määratud tellimuse andmisel.

Osta Limiit, Müü Limiit ja Võta Kasum tellimused täidetakse hinnaga, mis on määratud tellimuses või parema hinnaga kui see on olemas hetkel kui tellimus täidetakse.