Miks kuvatakse teade "ei ole piisavalt raha" kui ma proovin positsiooni avada?

"Ei ole piisavalt raha" tähendab, et kauplejal ei ole piisavalt raha, et positsiooni avada. Positsiooni avamiseks, tuleb teil teha sissemakse (omada reservfondi).

<Reservfond> = <Tehingu väärtus> / <Tase>
 

 

Näide: Kauplejal on 1000 eurot tema kontol ja ta saadab tellimuse maaklerile, et avada positsiooni 50 osaga (NULL, 000, 000) 50 EURUSD
 
Server saab tellimuse ja arvutab reserve, mida on vaja selle positsiooni avamiseks: 50 osa (EURUSD) 1: 100 tasemega = 5 000 000/100 = 50 000 EUR.
 
Kuna kliendil on ainult 1000 eurot ja selle positsiooni avamine nõuab 50 000 EUR, saab klient tagasilükkamise serverilt: "Ei ole piisavalt raha."