Akční marže

Akční marže pro klienty RoboForex

Pozor! Akční marži získají pouze již zaregistrovaní klienti, a to na základě vlastního úsudku společnosti RoboForex.

Prostředky z "akční marže" jsou přístupné pro účty Pro-Cent a Pro-Standard na obchodních platformách MT4/MT5. Program "akční marže" není dostupný pro obchodní účty se základní měnou BTC.

Podmínky využívání akční marže

  1. Klient má právo kdykoliv zrušit akční marži, kterou obdržel.

  2. Během "drawdownu" dojde na prvním místě k odpisu vlastních prostředků klienta, a to i v případě, že byly tyto prostředky vloženy na účet po obdržení akční marže.

    Příklad: vložili jste na účet 1 000 centů a získali 1 500 centů v podobě akční marže. Po obchodování je vaše konečná ztráta 500 centů. Podle pravidel programu je dostupná částka k výběru 500 centů, tedy klientovi vlastní prostředky mínus celková ztráta.

  3. Jakmile dojde k zasažení hladiny Stop Out, celá akční marže bude z účtu klienta odečtena.

Vezměte prosím na vědomí, že RoboForex si vyhrazuje právo zamítnout poskytnutí akční marže nebo odepsat již dříve poskytnutou akční marži a stejně tak anulovat (zrušit) veškeré transakce, které byly uskutečněny prostřednictvím prostředků z akční marže. Klient akceptuje tyto podmínky ve chvíli, kdy je na jeho obchodní účet akční marže přičtena.