RoboForex regulace

RoboForex Ltd je členem RoboMarkets/RoboForex Group, která poskytuje služby od roku 2009.

IFSC Belize

RoboForex Ltd vlastní speciální brokerskou licenci IFSC Belize "Obchodování s finančními a komoditními deriváty a jinými cennými papíry", číslo licence IFSC/60/271/TS.

IFSC Belize (International Financial Services Commission Belize) je belizský regulační orgán finančního trhu na mezinárodní úrovni.

Aktivita IFSC je regulována podle Ministry of Belize Securities a International Financial Services Commission Act (IFSC Act). Jako regulačního orgán finančního trhu IFSC uděluje licence a monitoruje finanční služby nabízené tržními účastníky, aby zajistila, že licence fungují co nejefektivněji, transparentně a spolehlivě. Regulační orgány zajišťují, že licenci pro operování v Belize a mimo něj obdrží pouze ty nejspolehlivější a sociálně odpovědné společnosti.

IFSC Belize splňuje mezinárodní politiku boje proti praní špinavých peněz (anti-money laundering).

Webové stránky regulátora: International Financial Services Commission Belize

 • Finanční komise

  RoboForex Ltd je oficiálním účastníkem Finanční komise, mezinárodní organizace, která řeší spory mezi účastníky a jejich klienty.

  Cílem komise je vyšetřovat spory mezi účastníky a jejich klienty. Žádost lze podat Finanční komisi v ruském, anglickém, španělském nebo čínském jazyce. Doba odezvy na žádost je 7 dní.

  Komise vlastní kompenzační fond a skládá se z odborníků na brokerské aktivity po celém světě. Jejich dlouholeté zkušenosti na forexu, profesionální reputace a právní gramotnost jim umožňují najít přijatelné řešení i těch velice kontroverzních problémů. Rozhodnutí komise jsou závazná, tzn. všichni účastníci by se jím měli řídit.

  Webové stránky: Finanční komise

 • Kompenzační fond

  RoboForex Ltd, který je členem kategorie "A" Finanční komise, je také účastníkem jejího kompenzačního fondu. Fond poskytuje obchodníkům pojistné plnění až do výše 20 000 EUR.

  Účelem fondu je poskytovat pojistnou ochranu obchodníkům, kteří spolupracují s účastníky Finanční komise, a vyplácet jim kompenzace. Tyto kompenzace jsou dostupné pro každého klienta společnosti, která je členem Finanční komise, v případě, že brokerská společnost odmítne nebo není schopná naplnit rozhodnutí komise ve prospěch klienta. Částka specifikovaná komisí může být až 20 000 EUR za každého obchodníka.

  Kompenzační fond Finanční komise je speciální fond spravovaný členy komise, který má zajistit dodatečné finanční zabezpečení obchodníkům. Fond je založen na měsíčních poplatcích placených společnostmi, které jsou členy komise. 10 % z těchto peněz je okamžitě převedeno do kompenzačního fondu na oddělený bankovní účet.

  Webové stránky: Kompenzační fond Finanční komise