Jak funguje Smart Stop Out v platformě cTrader?

Jak funguje Smart Stop Out v platformě cTrader? Tento systém nahradí aktuální systém Fair Stop Out jelikož využívá mnohem propracovanější algoritmus.

V případě, že hodnota marže, kterou vidíte na panelu zůstatku (viz obrázek níže), klesne pod úroveň Smart Stop Out, dojde k postupnému uzavírání pozic, dokud nebude hodnota marže opět nad úrovní Smart Stop Out.

Systém Smart Stop Out uzavře u největších pozic jen jejich absolutně nezbytnou část potřebnou ke zvýšení marže a zachování jak samotné pozice, tak vstupního bodu a samotného obchodního účtu po co nejdelší dobu.

Příklad, jak systém Smart Stop Out funguje:

Váš účet má následující vlastnosti:
Zůstatek: 500 $
Páka: 1:500
Smart Stop Out: 50 %
Vlastní kapitál: 500 $

Na účtu otevřete dvě pozice:
NÁKUPNÍ – 200 000 USD/JPY
NÁKUPNÍ 50 000 USD/JPY
Obě pozice otevřete na stejně vstupní ceně.

V ten samý okamžik se hodnota marže na účtu změní na 100 %. Jakmile hodnota marže dosáhne 100 %, nelze otevírat další pozice, které vyžadují marži.

Jakmile kurz páru USD/JPY klesne o 10 pipů, hodnota marže klesne na 50 % a spustí se systém Smart Stop Out.

Výpočet:
Hodnota pipu na pozici 250 000 USD/JPY: 2 500 JPY (24,67 USD)
Ztráta v pipech: 10,2
Neuskutečněný zisk/ztráta: 24,67 USD * 10,2 = 251,63 USD
Vlastní kapitál: 500 USD - 251,63 USD = 248,37 USD
Hodnota marže: 248,37 USD / 500 USD * 100 % = 49,7 %

Poznámka: pro zjednodušení nebereme v tomto příkladu v úvahu poplatky brokerovi a spread, abychom vysvětlili chování systému Smart Stop Out.

Jakmile je hodnota Smart Stop Out zasažena, platforma cTrader musí provést kroky, aby obnovila marži na vyšší hodnotu, než je hodnota Smart Stop Out. cTrader začne po částech uzavírat největší pozici, aby se uvolnila jen ta nejnutnější část marže a nic víc, s jednou malou výjimkou, a to je zaokrouhlení na nejbližších 1 000 jednotek.

V tomto případě dojde k upravení pozice 200 000 USD/JPY na 198 000 USD/JPY odprodáním 2 000 USD/JPY.

Uzavření 2 000 USD/JPY se ztrátou 10,2 pipů bude znamenat ztrátu 2,01 $. Tato ztráta sníží hodnotu marže potřebné k udržení pozice o 4 $. Níže naleznete, jak tato událost ovlivní účet a použíté výpočty.

Zůstatek: 497,99 USD

Výpočet:
Hodnota pipu na pozici 2 000 USD/JPY: 0,19736 USD
Ztráta v pipech: 10,2
Ztráta: 0,19736 USD * 10,2 = 2,01 USD

Využitá marže pro pozici 248 000 USD/JPY: 496 USD
Neuskutečněný zisk/ztráta: 249,64 USD

Výpočet:
Hodnota pipu na pozici 100 000 USD/JPY: 1 000 JPY
Objem otevřených pozice: 2,48 lotů
Ztráta v pipech: 10,2

1 000 * 2,48 * 10,2 = 25,296 JPY

Kurz USDJPY: 101.33
Neuskutečněný zisk/ztráta: 25,296 JPY / 101,33 USD/JPY = 249,64 USD

Vlastní kapitál = 248,35 USD

Výpočet:
Zůstatek: 497,99 USD
Neuskutečněný zisk/ztráta: 249,64 USD
Vlastní kapitál: 497,99 USD 249,64 USD = 248,35 USD
Využitá marže: 496 USD

Hodnota marže = 248,35 USD / 496 USD = 50,07 %

V důsledku provedených změn byla hodnota marže navýšena na 50,07 %, což je dostatečně nad hodnotou Smart Stop Out, a změny měly na obchodní účet minimální vliv.