Top10

 1. Co znamená hláška "Obchodní tok je obsazen"?
 2. Snažím se otevřít pozici a objevuje se zpráva "Nedostatek peněz". Proč?
 3. Jak spočítat cenu bodu?
 4. Proč potřebuji demo účet?
 5. Proč byla pozice uzavřena bez mého přičinění?
 6. Proč byla pozice uzavřena za cenu, která nebyla uvedena v grafu?
 7. Proč nebyl příkaz proveden za uvedenou cenu?
 8. Jak se rezervní finance vypočítávají?
 9. Je možné změnit na mém účtu měnu?
 10. Co dělat, když terminál hlásí "Bez připojení"?
 11. Jaký je minimální vklad?

Zeptejte se

Naši konzultanti na váš dotaz odpoví co nejdříve.

Zeptejte se

Potřebujete pomoc? Klikněte na ikonu v pravém dolním rohu stránky a získejte odpovědi na své dotazy.

Nebo vyplňte své telefonní číslo do formuláře níže a my vám zavoláme nazpět.

Zavolat zpátky
Zeptejte se