Jak si mohu založit účet jako právnická osoba?


Upozorňujeme:

Pokud je Členská zóna registrovaná na fyzickou osobu a k ní přiřazený účet je Reálný účet, na který byly v předchozím období vloženy peníze fyzickou osobou, tento účet není možné převést na status "Firemní účet". Zaregistrujte si novou Členskou zónu jako právnická osoba a odsud pak pošlete novou žádost.

V případě, kdy je přímý/nejbližší a hlavní akcionář jinou právnickou osobou je naše Společnost povinna ověřit vlastnickou strukturu a identitu fyzických osob, které jsou přijímajícími vlastníky a/nebo kontrolují předmětnou právní osobu na základě výše uvedených dokumentů.

Veškeré dokumenty, včetně originálů, musí obsahovat notářsky ověřený překlad do angličtiny.

Maximální velikost souboru je až 10 MB; formáty – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. 
Pokud je velikost souborů větší než 10 MB, zašlete soubory v několika samostatných zprávách.


Seznam dokumentů, které jsou od právnické osoby požadovány:

 • Certifikát korporace.
 • Certifikát o registraci sídla.
 • Certifikát o ředitelích a tajemníkovi.
 • Memorandum a Asociační články.
 • Rezoluci Správní rady o otevření účtu a garantování autority těm, kdo budou s obchodním účtem nakládat.
 • Certifikát akcionářů.
 • Čerstvý certifikát dobrého postavení - vydaný příslušným úřadem.
 • Kopie Svěřenecké úmluvy/Smlouvy (pokud je třeba).
 • Naskenovaná kopie zprávy o auditu za poslední finanční rok, nebo odpovídající dokumenty, prokazující původ financí.
 • Identifikační kód právnické osoby (pro jeho získání se prosím zaregistrujte zde).
 • Dokumenty pro všechny následující jednotlivce:
  • Ředitelé.
  • Akcionáři.
  • Koncoví příjemci.
  • Signatáři.

Proces registrace firemního účtu:

 1. Registrujte si Členskou zónu (v průběhu registrace použijte osobní údaje té osoby, která bude účet ovládat).
 2. Zašlete nám kopie všech potřebných dokladů na [email protected] a uveďte účel účtu: obchodování, partnerská spolupráce nebo obojí.